Krzysztof Lubczyński na portalu Pisarze.pl (30.05.2016) rekomenduje książkę Aleksandry Domańskiej Grzybowska 6/10 Lament.

"Dlaczego padło w tym passusie sformułowanie 'nieistniejącej Krochmalnej', skoro przecież i dziś ta ulica istnieje? A pada nieprzypadkowo, bo współczesna część jej trajektorii uległa po wojnie zmianie. Warszawska specjalność – wędrówki ulic jako pokłosie jej tragicznej historii. Bo poza wszystkim opowieść-esej-poemat Aleksandry Domańskiej zawiera w sobie składniki gatunku detektywistycznego, nie tylko wtedy, gdy tropi wyznaczone obiekty, ale i wtedy, gdy napotyka na zagadki zupełnie nieoczekiwane. Wspaniała lektura. Rekomenduję ją najgoręcej."