Krzysztof Lubczyński na Pisarze.pl (11.04.2016) poleca książkę Jana Józefa Lipskiego Idea Katolickiego Państwa Narody Polskiego.

"Klasyczne studium Jana Józefa Lipskiego (1925-1991) ukazało się nakładem Krytyki Politycznej w okresie bardzo znamiennym w historii Polski. Być może ta zbieżność nie była zamierzona, ale stała się nieprzypadkowa i nieuchronna. Od prawie pół roku jesteśmy bowiem świadkami procesu instalowania w Polsce modelu państwa, które ONR zaprojektował w latach trzydziestych, choć projektu tego nie zrealizował - być może z braku odpowiednich społeczno-politycznych warunków wewnętrznych, a być może jedynie nie zdążył tego dokonać wyprzedzony przez historię, czyli wybuch II wojny światowej.
Rzecz jasna, obecna operacja budowy nowego ustroju ani nie jest (najprawdopodobniej) świadomym nawiązaniem do tamtego projektu, ani też nie jest jej literalnym odwzorowaniem. Inna jest choćby retoryka, gdyż tamta sprzed osiemdziesięciu lat brzmiałaby dziś rażąco anachronicznie. Jednak podstawowy fundament tamtego projektu nacjonalistycznej, autorytarnej i scentralizowanej władzy, skupiającej w żelaznej dłoni wszystkie najważniejsze segmenty życia politycznego, publicznego, społecznego, kulturalnego, a także życia prywatnego obywateli jest bardzo podobny, o ile nie tożsamy. Jan Józef Lipski był człowiekiem odważnym i ideowym, ale wizji Katolickiego Państwa Narodu Polskiego autentycznie się lękał."