Recenzja Danke Dominiki Dymińskiej na blogu Miszong.

"Dymińska, jak niegdyś Gertruda Stein, toutes proportions gardées, wzywa do interpretowania rzeczy takimi, jakie są. Zbiera słowa, układa je w różne kategorie, próbuje uporządkować, ale wszystko się jej rozsypuje, ujawniając,  jak bardzo nazwy i reprezentowane przez nie wartości stały się puste. Powtarzane wielokrotnie słowa straciły swoje odniesienia do rzeczywistości. Dymińska obnaża tę prawdę za pomocą podobnych narzędzi, których użył Donald Barthelme w opowiadaniu Szklana góra."