Portal Sprawy Nauki (10.02.2016) publikuje recenzję książki Andrzeja Ledera Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej.

"Do opisu pozwalającego zrozumieć przemiany okresu 1939-56 autor używa nie tylko faktografii historycznej, tekstów filozoficznych i literackich, ale i innych narzędzi poznania, m.in. psychoanalizy, pozwalającej rozszerzyć pole rozumienia postaw i zachowań Polaków.
To z pewnością przysporzy książce czytelników, ale i wyzwoli dyskusje merytoryczne, gdyż wiele z tez autora jest nowatorskich, a zatem -dyskusyjnych."