Aleksandra Berkieta recenzuje Publicystykę Władysława Broniewskiego w "Nowych Książkach" (nr 2/2017):

Zbiór "Publicystyka" uzupełnia lukę w biografii intelektualnej Broniewskiego, jak również obrazuje charakterystyczną cechę zaangażowania lewicującego pisarza z Europy Środkowej i Wschodniej, urodzonego tuż przed rozpoczęciem XX stulecia.

Książka jest również dostępna jako e-book publicystyka e-book