Anna Bugajna na Wywrota.pl recenzuje Publicystykę Władysława Broniewskiego

Z „Publicystki” wyłania się tragiczna wręcz postać Broniewskiego, który widząc realizację wyznawanych przez siebie ideałów w okresie PRL-u nie mógł w pełni wyrazić swojej opinii na ten temat. Broniewskiemu-poecie zabrano jego największą broń, czyli poezję, a z Broniewskiego-publicysty stworzono broń polityczną.