Irmina Cieślik recenzuje książkę Judith Butler Zapiski o performatywnej teorii zgromadzenia na portalu Menopauza

Manifestacje pozwalają wyrazić społeczne niezadowolenie, ale też pokazać rządzącym, że liczba ich oponentów wcale nie jest tak mała, jak mogłoby się wydawać. Nie należy ich zatem lekceważyć. Ponadto dzięki protestom mniejszości stają się dla sprawujących władzę istotami widzialnymi (...).

Już sama obecność w przestrzeni publicznej w czasie, gdy gromadzą się przeciwnicy danego rozwiązania, stanowi deklarację polityczną i może zmienić bieg wydarzeń.