Piotr Osęka dla Gazety Wyborczej (22.04.2016) recenzuje książkę Jana Józefa Lipskiego Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. Zarys ideologii ONR "Falanga".

"Książka Jana Józefa Lipskiego, legendarnego działacza opozycji, a wcześniej żołnierza AK i powstańca warszawskiego, ostrzega przed demonami przeszłości. Odwołując się do źródeł, autor odtworzył światopogląd "Falangi". Narracja "Katolickiego Państwa " utkana jest z cytatów. Fragmenty dziesiątków artykułów i programowych odezw precyzyjnie pokazują, jak wyglądać miał wymarzony świat polskich nacjonalistów. (...)

Praca Lipskiego dobitnie pokazuje, że właśnie antysemityzm był fundamentem światopoglądu "Falangi". "Zniszczenie żydostwa" stanowiło przewodni motyw oenerowskiej publicystyki, któremu podporządkowano inne programowe rozważania. Z nienawiści do Żydów jako "obcej rasy" czerpano motywację do działania i walki o "narodową Polskę". W dziesiątkach artykułów omawiano plan działań koniecznych do "odżydzenia" kraju: odebranie Żydom praw obywatelskich, pozbawienie ich majątku, usunięcie z wolnych zawodów, zakazanie tworzenia w języku polskim, zamknięcie w gettach."