Autorzy biuletynu "Miejsca" (maj 2016) polecają książkę Jana Józefa Lipskiego Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego.

"Wznowienie wydanej w 1994 roku przez Aneks książki Lipskiego to świetny pomysł Krytyki Politycznej. Praca została przypomniana w dobrym momencie, gdy przybywa w Polsce incydentów o podłożu ksenofobicznym, antysemickim, rasistowskim. Idea Lipskiego znów staje się aktualna ostrzegając nas przed tendencjami nacjonalistycznymi. Nawet, gdy ą one marginalne, nie zwalnia to nas z ich piętnowania i obnażania wątłych argumentów, jakimi się posługują zwolennicy zaprzęgania religii do realizacji budowy państwa narodowego."