Krzysztof Wołodźko recenzuje w "Znaku" (nr 745/2017) Złych Samarytan Ha Joon-Changa

Pojęcie „transformacja” w polskim kontekście kojarzy się przede wszystkim z przełomem lat 80. i 90. XX w. Rzadziej uświadamiamy sobie, że ogólnoświatowy kapitalizm to rzeczywistość ciągle się transformująca (...).

Źli samarytanie chcą świata, w którym bogaci będą coraz bogatsi, a biedni pogodzą się ze swą biedą. Szczęśliwie, są książki, które pomagają zabrać głos słabszym.