Monika Pasiecznik dla Magazynu "Odra" (4/2016) recenzuje książkę Krzysztofa Kwiatkowskiego Mistrz dźwięku i ciszy. Luigi Nono.

"Po pierwsze, dostajemy oto wreszcie kompetentne i pod wieloma względami wyczerpujące opracowanie twórczości kompozytora wybitnego, postaci niezwykle barwnej i zagadkowej, której losy splatają się z Polską, o czym mówi tytuł przywołanej kompozycji. Po drugie, Krzysztof Kwiatkowski, krytyk i wytrawny znawca muzyki XX wieku, autor niezliczonych artykułów popularyzatorskich, inicjator polskich wykonań dzieł klasyków muzycznej awangardy, publikuje swoją pierwszą książkę, w której podsumowuje wiele lat słuchania i studiowania muzyki i biografii Luigiego Nona. Mamy zatem do czynienia z pracą ważną, która nie tylko 'nadrabia zaległości' (niekończące się niestety; wciąż brakuje książek o Boulezie, Xenakisie, Kagelu, Berio i wielu innych kluczowych postaciach muzyki XX wieku), lecz jest także przykładem najlepszych wzorów pisania o muzyce, niezwykle kompetentnego i opartego na głębokiej znajomości tematu, a zarazem nieakademickiego w sensie suchych analiz, drętwych opisów czy stereotypowych konkluzji."