Adam Komorowski recenzuje w "Nowych Książkach" (nr 3/2017) Eksperymenty na biednych Adama Leszczyńskiego 

W naszym ostetntacyjnym altruizmie o tych wszystkich paradoksach pomagania staramy się zapominać. Książka Leszczyńskiego nam o tym przypomina. Sam gest pomocy nie powinien tym, którytm żyje się lepiej, zapewniać luksusu spokojnego sumienia, legitymziować dobrego samopoczucia. Pytanie, czy aby dobrostan mieszkańcó krajó bogatych nie jest skutkiem wyzysku krajów biednych, musi pozostać otwarte.

Książka jest również dostępna jako e-book eksperymenty na biednych e-book