Portal Wrocław Nasze Miasto pisze o książce Doroty Rogowskiej-Szadkowskiej Medyczna marihuana. Historia hipokryzji.

"Zasadnicza część blisko 600-stronicowej książki to wskazania medyczne do stosowania marihuany, badania konsekwencji długotrwałego jej przyjmowania i przepisy zezwalające na jej stosowanie w niektórych krajach. 
Trudno odmówić autorce wyważonego podejścia, bo choć opowiada się za jej legalizacją, to podkreśla, że nie zachęca do palenia marihuany i przytacza też argumenty jej przeciwników, odwołuje się do przeprowadzanych na świecie badań. 
To kompendium, które pozwala zajrzeć poza transparenty z marszów za legalizacją marihuany, spojrzeć na nią nie tylko jak na używkę. Lektura tej książki to krok do wyrobienia sobie własnego zdania w kwestii, która co jakiś czas wraca w publicznej debacie."