Połączenie rekonstrukcji historyczno-politycznego tła z „uważną lekturą” źródeł piśmienniczych, przede wszystkim auto/biograficznych, nadaje książce „Kiedy wybuchnie wojna?” oryginalnego, jednostkowego – powiem wprost – także atrakcyjnego charakteru. Trudne do pominięcia są kompetencje autora jako historyka, humanisty i pisarza (w takim raczej anglosaskim znaczeniu terminu writer) – Majewski pisze swoją książkę eseistycznie, biograficznie, interdyscyplinarnie. I mimo że od początku wiemy, co się stanie na końcu tej opowieści, poznanie zakończenia wcale nie umniejsza zafascynowania lekturą.

Całość recenzji dostępna tutaj