W numerze 10/2018 ukazała się recenzja książki Dariusza Gzyry "Dziękuję za świńskie oczy":

Gzyra, sięgając do własnych doświadczeń i naukowych badań, metodycznie odsłania ludzkie okrucieństwo wobec zwierząt, ale nie tworzy jedynie listy grzechów. Namawia do poprawy, z zaangażowaniem konfrontuje z bezwzględną rzeczywistością, upomina, by nie maskować lingwistycznie wyrządzanych im krzywd, zwalcza dietetyczne przesądy.