Roman Pawłowski poleca w Gazecie Wyborczej (17.01.2017) książkę Pawleński pod redakcją Juliana Kutyły i Patryka Walaszkowskiego

Pawleński to lektura obowiązkowa nie tylko dla osób zajmujących się sztuką. Ze zbioru wyłania się obraz bezkompromisowego rewolucjonisty, który wygląda jakby zszedł z kart XIX-wiecznych powieści Dostojewskiego (...) jest niepokojącym wyrzutem sumienia, kimś kto nie pozwala społeczeństwu popaść w samozadowolenie. Od takich kamieni rusza lawina.