Na stronie "Książka w prezencie" o Utworach scenicznych Václava Havla 

Fantastycznie napisane, wykorzystujące w śmiały i błyskotliwy sposób eksperyment – mamy tu np. sztukę z achronologicznym układem scen („Puzak”), czy filmowym montażem („Opera żebracza”) – zabawne i gorzkie zarazem sztuki Havla, tak jak pisze w posłowiu redaktor tomu Andrzej S. Jagodziński, robią się dzisiaj coraz bardziej aktualne – ale to nie tylko zasługa czasów, ale również tego, że dramaturgia Havla jest po prostu uniwersalna.