Krzysztof Varga w „Dużym Formacie” pisze o Ideii Katolickiego Państwa Narodu Polskiego Jana Józefa Lipskiego

Książkę przestudiowałem z pasją, osobliwie rozdział „ONR-Falanga a kultura” (...).


Z lektury wyraźnie wynika, że byli to ludzie wykształceni, bynajmniej nie prostacy, w pewnym stopniu może nawet kulturalni, dobrze wychowani, niewykluczone, iż w relacjach towarzyskich nawet sympatyczni, lecz w programie swoim, w planach, w publicystyce bezwzględni, brutalni, bezlitośni, najmniejszych odstępstw od dogmatu niedopuszczający.