W "Nowych Książkach" 11/2018 znajdziemy recenzję książki "Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta":

Nie ulega wątpliwości, że stosunek człowieka do zwierząt będzie wymagał głębokiego przepracowania - daje do zrozumienia Dariusz Gzyra. Tymczasem wszak możemy stwierdzić, że na pewno nie ma wśród nas chodzących ideałów moralnych - w odniesieniu do zwierząt każdy ma coś na sumieniu.