Jakub Brana recenzuje książkę Davida Graebera "Utopia regulaminów" dla "Praktyki Teoretycznej":

 Za każdym regulaminem – nawet regulaminem bibliotecznym – stoi paragraf, którego przestrzeganie ostatecznie sankcjonuje „człowiek uzbrojony w pałkę”

(...).

Odpowiedzią na utopię regulaminów, w której żyjemy, ma być według Graebera oddanie „władzy w ręce wyobraźni” i wzięcie na poważnie modeli i praktyk społecznych zaczerpniętych z ruchu alterglobalistycznego, squatów, anarchistycznych komun i Ocuppy Wall Street. Nie jest to zastąpienie jednej utopii drugą, a raczej wezwanie do myślenia poza tym, co „realistyczne”. Takie podejście samo w sobie nie jest niczym złym, bo przecież wszelkie rewolucyjne postulaty, również te, które zostały zrealizowane, zbywano początkowo jako nieracjonalne i niemożliwe do urzeczywistnienia.