Maja Staśko o Zapiskach o performatywnej teorii zgromadzenia Judith Butler dla "Magazynu Poznańskiego"

Istotę koncepcji Judith Butler stanowi współistnienie ciał - ciał żyjących, więc wymagających jedzenia, ubioru, mieszkania, dostępu do edukacji i służby zdrowia, jednym słowem: praw reprodukcyjnych. Zebranie się ciał w przestrzeni publicznej podczas demonstracji to domaganie się tych praw - nie tylko w kwestii prawa aborcyjnego, ale i wszelkich zabezpieczeń socjalnych.