Paweł Kozłowski recenzuje w "Nowych Książkach"  (nr 2/2017)  Złych Samarytan Ha-Joon Changa

To książka naukowa, a zarazem popularna, zatem może ją zrozumieć każdy, również nie ekonomista. Powinien ją przeczytać, jeśli interesuje się światem i swoimi czasami. Jeśli chciałby zrozumieć, gdzie jest. Podczas lektury będzie miał ponadto miłe uczucie obcowania z tekstem człowieka wysoce inteligentnego (...).

Współczesnymi złymi Samarytanami są - według autora- wyznawcy, propagatorzy, a zwłaszcza praktycy idei neoliberalnych. Chang, jako ekonomista rozwoju, szczególnie skupia się w tej pracy na neoliberalnym, choć mającym dłuższą genezę, nakazie w pełni otwartego w całym świecie handlu. A więc poszerzenia leseferystycznego rynku do wielkości globalnej (...).

Źli Samarytanie zawierają wielostronną weryfikację neoliberalizmu. Ten sprawdzający zabieg prowadzi do odrzucenia budujących neoliberalizm teorii jako zbyt mało uzasadnionych, by można je uznać za naukowe. Pokazuje także, że polityczna wymowa tej ideologii prowadzi do skutków innych niż oficjalnie są głoszone. A przecież tak być nie musi - autor odrzuca fatalizm. Drogi obecnej krajom nie nakazuje żadne "prawo historii", ani nie uczy doświadczenie przeszłości.

Książka jest również dostępna jako e-bookebook źli samarytanie