W magazynie "Focus Historia" (nr 2/2019) możemy przeczytać na temat "Anioła w domu, mrówki w fabryce" Alicji Urbanik-Kopeć:

Alicja Urbanik-Kopeć w swojej książce oddaje [robotnicom] sprawiedliwość. Opisuje warunki ich pracy, zarobki, a także to, jak radziły sobie z problemem, który nie został rozwiązany do dziś - łączeniem pracy z życiem rodzinnym.