Tomasz Walczak na stronie Super Expressu poleca książkę Jana Józefa Lipskiego Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego.

"Wydawnictwo Krytyki Politycznej nie mogło lepiej trafić ze wznowieniem słynnej książki Jana Józefa Lipskiego. Ten legendarny lewicowy opozycjonista z czasów PRL, a w czasie wojny żołnierz AK, zaczął ją pisać, widząc komunistów flirtujących z Bolesławem Piaseckim – przywódcą ONR 'Falanga'. Lipskiego przerażało, że ta jawnie faszyzująca przedwojenna organizacja znów wraca do łask. Jego książka miała być ostrzeżeniem przed ugłaskiwaniem narodowców. Dziś znów nie brakuje tych, którzy ich usprawiedliwiają."