W numerze 18/2019 wydawanego pod auspicjami Instytutu im. J. Grotowskiego magazynu "Performer" ukazała się recenzja książki Igora Stokfiszewskiego:

Nie sposób (...) odmówić "Prawu do kultury" szczerej wiary w to, że zmiana jest możliwa, a zdefiniowana przez autora kultura nie musi przejawiać się tylko w formie performatywnych wydarzeń przybierających postać mniej lub bardziej krótkotrwałych utopii, ale powinna stać się systemowo zakorzenioną i instytucjonalnie praktykowaną normą. 

Cały tekst można przeczytać tutaj.