Piketty pokazuje realne rozwiązania, zmniejszające dysproporcje między biednymi a bogatymi. Przystępnie pisze o wzroście kapitalizmu, skutkach wojen, rewolucjach czy pandemii - piszą recenzentki magazynu "Forbes Woman" o książce "Krótka historia równości".

Thomas Piketty został poproszony o streszczenie swoich poprzednich monumentalnych dzieł o historii nierówności, m.in. wydanych w Polsce: "Kapitał w XXI wieku" i "Kapitał i ideologia". Częściowo z tego powodu powstała "Krótka historia równości". Droga do równości społeczno-gospodarczej, jak mówi autor, jest walką, która w XXI wieku wciąż domaga się kontynuacji, a opisanie jej jest dziś możliwe m.in. dzięki międzynarodowym badaniom z dziedziny nauk społecznych, historii społecznej i gospodarczej, z których korzysta.

Cały tekst dostępny jest na stronie magazynu "Forbes Woman".