Krzysztof Lubczyński rekomenduje Zdradę klerków Juliena Bendy na portalu Pisarze.pl (8.12.2014):

„Benda (...) bronił właśnie nauki i uczonych przed uroszczeniami polityków, przed zbrukaniem wolnej myśli kategoriami propagandowymi i czysto utylitarnymi (...)uporczywie przedstawiany jest jako autor „pamfletu na uczonych”, podczas gdy w istocie był gorliwym obrońcą ich fundamentalnej misji (...).

Za nieszczęście ludzkości uważał Benda to, co dla współczesnego mu myśliciela Carla Schmitta było podstawą pozytywnej teorii – radykalną polityzację życia z koncepcją wyrazistej identyfikacji wroga politycznego jako fundamentu polityki (...).

Powiedzieć, że zachowała aktualność, to nic nie powiedzieć. Jej wymowa stała się dziś bardziej dojmująco i gorzko, a nawet przerażająco, aktualna niż kiedykolwiek dotąd.”

Zamów książkę w promocyjnje cenie w Księgarni KP