Piotr Kuligowski recenzuje książkę Goergesa Sorela Rozważania o przemocy na portalu Praktyka teoretyczna (06.2015):

„Sorel zmierzał przede wszystkim do wyzwolenia rewolucji z wszelkich ram, z jakichkolwiek programowych obostrzeń, które mogłyby ją ograniczać i kierować w konkretną stronę. Zdaniem francuskiego syndykalisty siła ruchu rewolucyjnego polegać miała na jego spontanicznej kreatywności i sprawczości, czyniących go niebezpieczniejszym, bo nieokiełznanym (...)

Z kolei w swej wizji strajku generalnego wysunął Sorel dwie interesujące koncepcje: porównał walkę proletariatu do sytuacji wojennej i wprowadził pojęcie mitu proletariackiego (...).

Trudno nie ulec wrażeniu, że w Rozważaniach otrzymuje czytelnik rewolucyjny kondensat, apologię społecznej przemocy, zamieszek i terroru rewolucyjnego w czystej formie.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.