Przemysław Tacik recenzuje książkę Żołnierze. Protokoły, walk, zabijania i umierania Sönke Neitzela i Haralda Welzera na portalu Popmoderna (1.06.2015):

„Charakterystyczny dla systemu nazistowskiego model zawierzenia – przeniesienia własnej decyzyjności na władzę, czy to polityczną, czy to wojskową, z jednoczesnym zawieszeniem wpływu własnych przekonań na działania – okazał się złowieszczo skuteczny w osiąganiu narzuconych celów. Pozwolił na połączenie wydajnej machiny ludobójstwa i zbrodni wojennych z wytwarzaniem powszechnego poczucia bezkarności (...).

Żołnierze są książką wstrząsającą. Zarówno jeśli chodzi o opisy zbrodni, którymi przechwalają się żołnierze, jak i co do ogólnych wniosków. Społeczne ramy odniesienia są bowiem aparatem, który okazuje się niezwykle kruchy i nierzadko bezsilny w odpieraniu kolonizujących go dyskursów skrajnej prawicy, ksenofobii i tępej, brutalnej nienawiści.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.