Paweł Kozłowski dla Nowych książek (nr 11/ 2015) recenzuje książkę Thomasa Piketty'ego Ekonomia nierówności.

(...) Francuski autor bada, co staje się jednym z największych, obok ekologii, dramatów etapu rozwoju zaczętego w końqcowym dwudziestopięcioleciu XX wieku: przygląda się okiem ekonomisty nierównościom społecznym. Są one tak duże i tak szybko rosnące, że nikt ich istnienia już nie pomija, choć nie wszyscy reagują podobnie. A są to nierównowagi zarówno wewnątrz krajów i ich gospodarek, jak też występujące na świecie między państwami. (...)

Książka Thomasa Piketty'ego jest specjalistyczna, przeznaczona dla ekonomistów, socjologów i polityków społecznych, ale wagą swoich treści przekracza granice zainteresowań tych trzech dyscyplin naukowych. Warto przynajmniej o niej wiedzieć".


Książkę można kupić w promocyjnej cenie w sklepie internetowym wydawnictwa.