Rafał Urbański dla Magazynu Projektor (nr 5/14/2015) pisze o książce Czarna księga polskich artystów.


"Książka 'Czarna księga polskich artystów' została przygotowana przez osoby skupione wokół Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, porusza problem marginalizacji osób związanych z uprawianiem zawodu artysty. Artyści, obecnie nie są postrzegani przez państwo jako grupa zawodowa, która powinna być zabezpieczona socjalnie tak jak m.in. rolnicy, żołnierze, duchowni czy nauczyciele. Nie posiadają praw.(...)

W 2012 Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej zorganizowało strajk artystów pod hasłem 'Dzień bez sztuki', w całej Polsce solidarnie zamknięto na jeden dzień galerie i muzea. Rozpoczęto dyskusję o zawodzie artysty. OFSW stara się niniejszą publikacją uświadomić także politykom i decydentom, że problem narasta i czas poważnie się nim zająć. Prekariat artystyczny i tzw. 'ciemna materia' to bolesny fakt, niejasny i nierówny podział środków na realizację projektów czy zakupy dzieł, pogłębia tylko marginalizację wykonujących zawód artysty. Na okładce książki Zbigniew Libera trzyma planszę z hasłem 'Jestem artystą, ale to nie znaczy, że pracuję za darmo' - dla wielu osób, zwłaszcza polityków zajmujących się kulturą nie jest to bynajmniej oczywiste".


Książkę można kupić w promocyjnej cenie w sklepie internetowym wydawnictwa.