Anna Godzińska na portalu szuflada.net recenzuje książkę Kathy Pollitt Pro. Odzyskajmy prawo do aborcji.


„Pollitt pisze o aborcji niezwykle błyskotliwie (znajdziemy tu sporo konkretnych argumentów i mocnych danych) i wprost – obala wiele mitów, które narosły wokół tej kwestii. Nikogo nie ocenia, niczego nie narzuca. Pisze jednak ku przestrodze – o tym, że raz zabrane prawo nigdy nie zostanie oddane. Tak stało się w Polsce po upadku komunizmu – pisze o tym w ostatnim rozdziale 'Ruch wstecz w sprawie aborcji: Polska i Stany Zjednoczone'.

'Pro. Odzyskajmy prawo do aborcji' to znakomita pozycja zmuszająca do refleksji, zarówno jedną, jak i drugą stronę sporu. Pollitt znakomicie pokazuje, że nic nie jest czarno-białe, oczywiste, że nie można wydawać osądów dotyczących sytuacji, których się nigdy nie przeżyło – a to bez przerwy robią politycy i księża, dwie najgłośniejsze grupy w dyskusji o aborcji w Polsce.”Książkę można kupić w promocyjnej cenie na stronie internetowej Wydawnictwa KP.