Zapraszamy do lektury pierwszego wydania „Krytyki Politycznej” w języku rosyjskim – Czego chcesz, Occupy? (Чего хочешь, оккупай)! Wśród autorów m.in. Aleksander Bikbow, Borys Kapustin, Artiom Magun, Anatolij Uljanow, Wasyl Czerepanyn, Michał Sutowski, Ilja Matwiejew, Denis Gorbacz, Maksim Kulajew, Oleg Żurawliew, Olga Żytlina, Petr Pawlenski, Aleksandr Wołodarskij, Dawid Ter-Oganian, Oksana Timofiejewa, Kirył Adibiekow, Natalia Sawieliewa, Maria Turowiec, Inna Siłowa.

>> zamów rosyjski numer „Krytyki Politycznej”

Czy można powiedzieć, że rosyjskie społeczeństwo zmieniło się dzięki fali protestów z lat 2011-2012? Niewątpliwie. Większość Rosjan, przedstawicieli bardzo różnych środowisk społecznych i zawodów, wystąpiło przeciwko autorytarnemu reżimowi istniejącemu w Rosji w ostatnich dwóch dekadach, cynizmowi władzy, korupcji i hipokryzji. Dotyczy to nie tylko antyrządowych protestów, ale i samych obywateli. Ale najważniejszą kwestią jest to, że te protesty stały się zbiorowym gestem. Ludzie powiedzieli "nie" apolitycznemu istnieniu, które paraliżowało społeczeństwo rosyjskie przez ostatnie 20 lat, ograniczając życie obywateli do kariery i konsumpcji. Ta jakościowa zmiana jest nieodwracalna, pomimo tego, że rosyjskie władze uciekły się do represji i zaangażowania policji.Jednym z najważniejszych aspektów bieżących wydarzeń politycznych jest to, że masowe zgromadzenia i demonstracje sprowokowały "wojnę" w sferze kultury, gender studies, informacji i produkcji wiedzy. Władze rozpoczęły masową kampanię ideologiczną, uruchamiając kolejną rundę politycznego cynizmu i manipulacji przepływem informacji, przyczyniając się do narastania kolejnej fali szowinistycznych i homofobicznych nastrojów społecznych. Równolegle, dyskusje na portalach społecznościowych, a także na ulicach i placach rosyjskich miast, wskazują, że w Rosji pojawiła się sfera publiczna i jej społeczny fundament – społeczeństwo. Ludzie zaczęli interesować się polityką, tworzyć własne polityczne ideały. Dzięki aktywności ruchów feministycznych i społeczności LGBT zaktualizowane zostały kwestie płci i tożsamości. Społeczeństwo stało się wrażliwe na argumenty używane w debacie społecznej, na rzetelność informacji zawartych w wiadomościach, na ideologiczną stronę programów politycznych i na wiarygodność przemówień publicznych, a co najważniejsze, zwróciło szczególną uwagę na świadomość indywidualnych uprzedzeń i poglądów każdej jednostki. Teraz każdy obywatel będzie musiał odpowiedzieć na pytanie: po czyjej jestem stronie?Rosyjskie wydanie „Krytyki Politycznej” ma na celu stworzenie pola wspólnych działań dla akademików, działaczy, artystów, teoretyków kwestii genderowych, dziennikarzy, poetów i pisarzy. Połączenie tak wielu różnych sfer aktywizmu kulturalnego, obywatelskiego i politycznego w ramach wspólnej twórczej platformy do szerokiej dyskusji jest jedną z najważniejszych kwestii współczesnej lewicy i opozycyjnego ruchu krytycznego.


Wydanie rosyjskich numerów pisma jest częścią realizowanego przez Krytykę Polityczną od 2011 roku projektu rosyjskiego, w ramach którego założone zostały kluby Krytyki Politycznej w Moskwie i Petersburgu, zorganizowana została seria debat w Rosji (m.in. z Michaelem Kazinem, Borisem Budenem, Giannim Vattimo) i Polsce (m.in. z Borysem Kagarlickim, Iriną Głuszczenko, Ilją Budraitskisem), a Wydawnictwo Krytyki Politycznej zapoczątkowało serię rosyjską, w ramach której wydane dotychczas zostały Imperium peryferii. Rosja i system światowy Borysa Kagarlickiego i Sowiety od kuchni. Mikojan i sowiecka gastronomia Iriny Głuszczenko.Zadaniem rosyjskiej Krytyki Politycznej jest nie tylko wprowadzenie lewicowych idei do rosyjskiej sfery publicznej, ale też redefinicja samego pojęcia polityki. Rosyjscy politycy i aktywiści konsekwentnie dyskredytują to pojęcie, bez przerwy narzekając na „politykę” jako źródło wszelkich nieszczęść. Chcemy przeciwstawić temu rozumienie polityki jako niezbędnej dyskusji na temat kształtu wspólnego świata, która toczy się nie w parlamencie czy na ekranie telewizora, ale w naszych codziennych działaniach i słowach.


Numer rosyjski „Krytyki Politycznej” wydany został przy wsparciu finansowym Open Society Foundations oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.