Aleksander Krukowski recenzuje Muzykę. Przewodnik KP na portalu Gildia.pl (6.07.2013): zawartość Przewodnika koncentruje się właśnie na podziemnych zjawiskach, które – jeśli wchodzą później do kultury głównego nurtu – tracą najczęściej surowość swojego brzmienia oraz ideologiczny (lub programowo bezideowy) wydźwięk (...).

Autorzy przytaczają dyskografię zespołu (zwykle: wybraną dyskografię) lub płyty znaczące dla danego gatunku i omawiają ich zawartość oraz kontekst. Mamy więc do czynienia z czymś w rodzaju małych monografii (jeśli zgodzimy się, że monografie mogą być małe), uporządkowanych chronologicznie.

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.