W numerze 3/2019 "Świata Elit" znajdziemy recenzję "Ludzi Dobrej Woli":

(...) to my, ludzie, odpowiadamy za zasady, które rządzą zarówno całym światem, jak i naszą lokalną społecznością. Książka Krystiana Nowaka składnia do tej refleksji.