Adam Leszczyński pisze o Demokracji nieufnych Iwana Krastewa w „Gazecie Wyborczej”(21.02.2014):

„Pisze o tym, czego mieszkańcy zachodnich demokracji - w tym Polacy - doświadczają: o utracie poczucia kontroli nad polityką i gospodarką; przeświadczeniu, że nic od obywatela nie zależy; głęboko osadzonej nieufności nie tylko wobec polityków partii, z którą się nie zgadzają, ale wobec polityków w ogóle (...).

Krastew lubi paradoksy - podkreśla, że demokracja jest po 1989 r. "stanem domyślnym" wszystkich rozwiniętych społeczeństw, po raz pierwszy w historii, i że nigdy obywatele tak często nie głosowali. Zarazem coraz powszechniejsze jest przekonanie, że ten głos nic nie znaczy (...).

"Zmierzch tajemnicy państwowej - pisze politolog - nie oznacza narodzin poinformowanego obywatela, tak samo jak większa kontrola nie oznacza większego zaufania do instytucji publicznych". Zamiast cyberdemokracji dostaliśmy cyberinwigilację. Kłamstwa i oszustwa w życiu publicznym - lepiej widoczne dzięki internetowi - nie mobilizują, lecz jedynie pogłębiają cynizm.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.