Lecz ów brudnopis kryje sporo interesujących światopoglądowo szkiców. Powieść była przecież pisana pod koniec lat 60. Autor był osobiście świadkiem cywilizacyjnego przewartościowania, związanego m.in. z hippisowską rewoltą, rozwojem technologii oraz zimnowojenną rywalizacją mocarstw - recenzja w serwisie Kulturaonline (13.03.2013)

Zamów książkę