W t. 64 (2019) "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" ukazała się recenzja książki "Anioł w domu, mrówka w fabryce":

Książka Alicji Urbanik-Kopeć, choć opatrzona pokaźnym aparatem naukowym, dzięki ekspresyjnej, potoczystej narracji i wykorzystaniu zarówno źródeł literackich, jak i autentycznych wspomnień ówczesnych robotnic, staje się lekturą dla szerokiego grona czytelników, po którą mogą sięgnąć wszyscy zainteresowani nie tylko przeszłością, lecz także teraźniejszością kobiecych dążeń do równego statusu społecznego.