Michał Warchala recenzuje Prześniona rewolucję Andrzeja Ledera w „Przeglądzie Politycznym”  (nr 126/2014):

„Mamy tu do czynienia z pierwszą bodaj w pełni poważną i systematyczną próbą czegoś, co Francuzi nazywają histoire des mentalites, historią mentalności i umysłowości - w tym wypadku polskiej umysłowości połowy XX wieku, którą dziedziczą pokolenia budujące "nową Polskę" po 1989 roku. Książka Ledera jest więc nie tylko historią, co genealogią naszej współczesności (...).

Nakreślona przez Ledera genealogia polskiej klasy średniej jest genealogią podmiotu słabego i niepełnego, który wprawdzie "strukturalnie" pełni rolę hegemona, ale swojego panowania nie potrafi zakorzenić w żadnym polu symbolicznym. Nie potrafi, bo wciąż pozostaje nieświadoma swoich korzeni, a to z kolei wytwarza w niej lęk i niepewność. Lekarstwem na to byłoby owe "wzięcie odpowiedzialności" za przeszłość, rozpoznanie i zaakceptowanie własnej genealogii - rewolucji 1939 - 56 i okresu PRL-u, który Leder traktuje jako fazę dojrzewania dzisiejszej mieszczańskiej kultury III RP - a potem nadanie temu rozpoznaniu symbolicznych ram.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP

Książka jest również dostępna jako e-book