Clara Zgoła recenzuje Teorię feministyczna. Od marginesu do centrum bell hooks w „Wakacie” (nr 3/2013):

„O nowatorstwie jej propozycji przesądzać miały odwaga w stawianiu kluczowych kwestii na ostrzu noża a także szerokość przyjętej perspektywy. Tym bardziej, że jawi się ona jako rodzaj podsumowania i rozliczenia błędów, tj. pominięć oraz wykluczeń typowych dla drugiej fali, a równocześnie nakreśla kierunek zmian, które wyznaczają trzeciofalowość rozumianą właśnie jako wydobycie i pogłębienie wcześniej niesformułowanych lub niewybrzmiałych postulatów, nie zaś jako postfeminizm (...).

Niektóre z postulatów przypominają nam o nieustającej potrzebie zmian (...).

Fałszywe przekonania, które kolejno obala hooks, z powodzeniem funkcjonują w głównonurtowym dyskursie feministycznym, zaś jedna z najważniejszych postawionych przez nią tez – o konieczności rewolucyjnego przekształcenia systemu – uległa marginalizacji.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.