Andrzej Leder został nominowany do Nagrody im. Jerzego Giedroycia za swoją książkę Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Uroczystość ogłoszenia wyników odbędzie się 23 października br. podczas Inauguracji Roku Akademickiego w UMCS w Lublinie.

W Polsce w latach 1939–1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia. Ta rewolucja pozostaje jednak nieobecna w świadomości społecznej.

Więcej informacji o książce tutaj.