"Kiedy wybuchnie wojna" napisana jest jak dobry polityczny thriller. (...) Uważna lektura pozwala z perspektywy spojrzeć na losy Polski w 1939 roku i skonfrontować z faktem, że nie byliśmy pierwszą ani jedyną ofiarą Hitlera. Książka może być również odtrutką na tak popularny w Polsce mit, że Czesi oddali się III Rzeszy właściwie bez oporu."