Jarosław Hrycak otrzymał nagrodę im. Jerzego Giedroycia za książkę Prorok we własnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886).

Kapituła Nagrody im. Jerzego Giedroycia doceniła w publikacji Jarosława Hrycaka to, że zawarta w niej biografia Iwana Franki wykracza poza ukraiński kontekst, a autor opisuje tę postać na tle historii tej części Europy, ale także procesu tworzenia się narodu ukraińskiego.

Ta książka pokazuje postać stosunkowo mało znaną w Polsce, polityka, historyka, działacza polityczno-społecznego. Pokazuje tę postać na tle wydarzeń historycznych, na pograniczu wielkiej polityki, pograniczu kultur także. Pokazuje też emancypację i kultury, i narodu ukraińskiego - powiedziała sekretarz Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia prof. Iwona Hofman.

Nagroda imienia wybitnego publicysty została ustanowiona w 2001 roku przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wyróżnienie przyznawane jest za badania nad dziedzictwem paryskiej "Kultury" lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. Dotychczas prestiżową nagrodę otrzymali m.in. Daniel Beauvois, Andrzej Friszke, Aleksandra Hnatiuk czy Timothy Snyder.

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.