Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki o 10 mitach kryzysu Heinera Flassbecka w „Zielonym sztandarze” (9.04.2013):

„Podobnie jak autor, uwa­żam, że źró­dłem obec­nego kryzy­su jest kry­zys postaw ludzkich, kry­zys zaufania. Ekonomia, wbrew pozo­rom, to nauka społeczna, na­uka o zacho­waniach ludz­kich - a te peł­ne są uprze­dzeń, mitów i stereotypów. Te z kolei de­terminują rzeczywistość (...).

Heiner Falssback pisze, że ekonomiści stworzyli świat, którego nie rozumieją. Coś w tym jest. U podstaw leży dogmat, że rynek niemal wszystko robi lepiej.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.