Ewa Drygalska recenzuje w "Znaku" (nr 785) książkę prof. Andrzeja Mencwela "Przedwiośnie czy potop? Nowe krytyki postaw polskich".

Sienkiewicz w swojej trylogii buduje "zakon polskości", figurę oblężonego narodu, który należy chronić przed zakusami najeźdźców. Tymczasem Żeromski w "Przedwiośniu rozwija zupełnie inną wizję Polski: takiej, która zwraca się ku przyszłości i nowoczesności (...)

Używając "Potopu" i "Przedwiośnia" jako kategorii opisowych, Mencwel buduje analogie dla ścierających się nieustannie wizji Polski: konserwatywnego tradycjonalizmu i reformatorskiego progresywizmu (...)

Dawne zbiorowe wartości duchowe służące w określonym momencie historycznym przetrwaniu, jak wolność narodu, niepodległość czy ojczyzna, czas zastąpić nowymi, takimi jakie pomogą sprostać wyzwaniom rzeczywistości. To do kolejnych pokoleń twórców ruchów obywatelskich, intelektualistów i polityków będzie należało wykształcenie tych nowych postaw.

Całą recenzję można przeczytać tutaj.

Książkę można kupić tutaj.