Lena Knicka recenzuje Teorię feministyczną. Od marginesu do centrum bell hooks w serwisie Wywrota.pl (12.2013):

„Hooks pisze o wykluczeniu doświadczeń kobiet kolorowych i biednych. Jako reprezentantka tzw. „czarnego feminizmu”/”trzeciej fali” podkreśla, że klasa i opresja ekonomiczna to główne elementy rasizmu (...).

Teoria feministyczna hooks odwołuje się do podziałów klasowych oraz świadomości własnej pozycji politycznej w rasistowskim i seksistowskim państwie kapitalistycznym. Ten sposób rozumienia feminizmu jest niezbędny do tego, by widzieć celowość w zaprzestaniu działań kobiet prowadzonych w służbie systemu kapitalistycznego (...).

Hooks daje jasne wskazówki, w myśl których najpierw powinno się odzyskać zaufanie tych, o których prawa się walczy, a którzy z jakiś powodów są w ruchu kobiecym nieobecni, a raczej – nieobecne. W ten sposób powinnyśmy dążyć do wypracowania ideologii wyzwolenia, z którą każdy może się utożsamić.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.