Anna Piekutowska rozmawiała z Anną Dobrowolską, autorką "Zawodowych dziewczyn. Prostytucja i praca seksualna w PRLu", w Świątecznym Poranku Radia TOK FM:

To był cel jaki przyświecał pisaniu tej książki, chciałam uzupełnić historię o narracje, które dotychczas były z niej wykluczane. Pokazanie w jaki sposób patrzenie na przeszłość, nawet tą najnowszą, na historię Polski Ludowej, może się zmienić jeśli spojrzymy na nią z pozycji osób, które dotychczas były z tej dominującej narracji wykluczane (...).

Ta książka jest przede wszystkim o reprezentacjach prostytucji, usług seksualnych w mediach, w dyskursie eksperckim, natomiast bardzo mało, mimo, że się starałam, jestem w stanie powiedzieć o doświadczeniu osób pracujących seksualnie (...).

Mam poczucie, że ta zmiana, która się dokonuje w latach siedemdziesiątych w stosunku społeczeństwa do seksualności i postępującej liberalizacji jest związana z globalnym fenomenem rewolucji seksualnej. Trudno jest mówić o rewolucji seksualnej na polskim gruncie, bo albo ryzykujemy orientalizację, mówienie o tym, jaki PRL był pruderyjny i dopiero w latach dziewięćdziesiątych nadgoniliśmy zachód.  A druga narracja jest taka bardzo nostalgiczna, jak to było świetnie w tych latach siedemdziesiątych (...) brakuje natomiast refleksji nad tym, w jaki sposób te przemiany obyczajowości w powojennej Polsce można opisywać i jakimi kategoriami analizować (...).

Całej rozmowy można posłuchać tutaj.

Książka do kupienia tutaj