Mateusz Lipko na Portalu Histmag (12.08.2016) poleca książkę prof. Andrzeja Friszke Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963.

"Książka zawiera ciekawy portret twórców 'odwilżowego' ZHP, ze szczególnym wyróżnieniem postaci i koncepcji Jacka Kuronia. Andrzej Friszke prezentuje wiele ciekawych, wcześniej mało znanych materiałów. Ze względu na swoją niszową tematykę i wysoki poziom szczegółowości, pozycja ta adresowana jest raczej do wąskiego grona specjalistów – ci powinni ją zdecydowanie docenić. Dla czytelnika nieobeznanego z szerszym kontekstem, lektura może okazać się nużąca.

Warto jednak poświęcić swój czas – opisany w książce proces stanowi swego rodzaju signum temporis i pozwala lepiej zrozumieć przemiany polityczne zachodzące w Polsce pierwszych lat rządów Gomułki. Poznajemy historię zawiedzionych nadziei, w której idealizmowi przeciwstawiona zostaje ideologizacja, a misja wychowawcza harcerstwa zostaje na powrót podporządkowana celom politycznym."

Książka dostępna w e-booku