Jan Sowa o Prześnionej rewolucji. Ćwiczeniach z logiki historycznej Andrzeja Ledera w Le Monde diplomatique (nr 6/2014):

„Andrzej Leder uważa, że współczesna Polska została ukształtowana przez dwa wydarzenia połowy XX wieku: holocaust oraz stalinizm. Pierwszy usunął z polskiej tkanki społecznej Żydów, czyli najbliższy odpowiednik mieszczaństwa, jaki nasz kraj w swojej historii kiedykolwiek posiadał, tworząc przez to miejsce dla rodzimego, polskiego mieszczaństwa. Drugi - stalinizm - był „ostatecznym rozwiązaniem” kwestii ziemiańskiej, a tym samym wehikułem emancypacji chłopów. Dzięki temu Polska wyszła z „przedłużonego średniowiecza”, czyli z fazy feudalnych stosunków społecznych trwającej dłużej niż wskazywałby na to bieg historycznego kalendarza (...).

Leder, w przeciwieństwie do historyków zarówno liberalnych, jak i konserwatywnych, nie powtarza popularnej tezy o „doświadczeniu dwóch totalitaryzmów: brunatnego i czerwonego”, ale pokazuje cały proces jako realizację pragnień silnie obecnych w polskim społeczeństwie dwudziestolecia międzywojennego - pragnienia pozbycia się Żydów oraz Panów (...).

Andrzej Leder w swojej książce trafnie diagnozuje jeden z najistotniejszych problemów współczesnej Polski: rewolucja z lat 1939-59 radykalnie zmieniła pole symboliczne polskiego społeczeństwa, czyli sposób jego organizacji, nie stworzyła jednak nowego, adekwatnego imaginarium, to znaczy sposobu opisywania świata społecznego i myślenia o nim.”

Zamów książkę w promocyjnej cenie w Księgarni KP.

Książka jest również dostępna jako e-book.