W numerze 10/2019 pisma Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce "Głos Maszynisty" ukazała się recenzja "Ostrego cięcia":

"Ostre cięcie..." to lektura obowiązkowa dla kolejarzy i miłośników kolei. Młodsi zainteresowani dawnymi dziejami PKP mogą dowiedzieć się, czym było wygaszanie popytu, odcinanie dopływów, optymalizacja infrastruktury czy nieustająca restrukturyzacja. Starsi większość opisywanych zjawisk znają z autopsji, ale znużenia na pewno nie odczują. Prędzej gniew.